Geo – HaJ, s. r. o.
Vajanského ul. 1976/14
921 01 Piešťany

Ing. Boris Horňák – konateľ spoločnosti
Ing. Peter Jančiček – konateľ spoločnosti

Telefónne číslo: 033 / 77 24 888
Fax: 033 / 76 24 888
Mobil: 0905 615 124
0905 650 005
Mail: geohaj@geohaj.sk

www.geohaj.sk

Pravidlá ochrany osobných údajov